Cloud DNA Check

 
Cloud DNA rapport

Cloud DNA

Veel providers beloven u gouden bergen in de cloud. Toch is de weg hier naartoe in bijna alle gevallen niet zo eenvoudig als deze wordt voorgespiegeld. Om te voorkomen dat u terechtkomt in een spaghetti van diensten, heeft ITON een methode ontwikkeld waarmee we organisaties aan de hand kunnen nemen bij het maken van de juiste keuzes: de Cloud DNA Check. Na het beantwoorden van de vragen, wordt er een persoonlijk rapport gegenereerd. Hierin vindt u terug waar u zich op de route bevindt. Waar liggen de sterke punten van de organisatie en waar is nog werk te verzetten?

 

start de check 198 organisaties gingen u voor

Waarom een check?


  • Handig bij het maken cloud keuzes
  • Analyse op basis van 6 relevante aspecten
  • Gratis rapport zodat u precies weet hoe u ervoor staat
  • Overzicht van knel- en verbeterpunten

Impressie van de tool:

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Beveiliging Bedrijfsrelevantie Competenties Wetgeving & Maatschappij Techniek Cloudoplossingen Financiën

Beveiliging

Veiligheid, dat is één van de grootste aandachtspunten voor IT managers op het gebied van cloud. En terecht, u gaat immers gebruikmaken van middelen van anderen waarop uw informatie komt te staan. Hoe gaat u hiermee om? In dit thema gaan we in op hoe de veiligheid binnen uw organisatie geregeld is, en welke aandachtspunten er zijn op de route naar de cloud.

Hoe risicovol is het als uw data in de handen van de concurrent/buitenstaander valt?

Heeft uw bedrijf te maken met compliancy frameworks, zoals NEN 7510, ISO en HKZ?

Waar bevindt uw data zich?

Is uw IT omgeving veilig?

Bedrijfsrelevantie

De stap naar de cloud heeft pas zin als deze toegevoegde waarde biedt voor de organisatie. Hiervoor is het uiteraard belangrijk in kaart te hebben op welke punten de cloud relevant is voor uw business. Hoe kan de cloud helpen bij het behalen van doelstellingen? In dit thema focussen we op zaken als beschikbaarheid, innovatievermogen en aansluiting bij uw strategie en visie.

Hoe eenvoudig worden IT beslissingen genomen binnen uw organisatie?

Hoe wordt IT gezien binnen uw organisatie?

Hoe beschikbaar moet de bedrijfsomgeving zijn?

Wil uw organisatie IT zelf blijven doen?

Sluit IT aan bij de missie, visie en strategie van de organisatie?

Heeft u uw interne 'IT klanten' goed in beeld?

Competenties

Een van de meest onderschatte aspecten van een grote IT verandering is competentie. Welke vaardigheden zijn er binnen uw organisatie nodig om de stap richting cloud te maken? In dit onderdeel gaan we in op de de vraag in hoeverre zowel uw IT afdeling als uw medewerkers klaar zijn voor deze veranderingen.

Hoe zit het met de zelfredzaamheid van uw medewerkers op het gebied van IT?

Hoe zit het met het verantwoordelijkheidsgevoel van uw medewerkers?

Waar ligt binnen uw organisatie de verantwoordelijkheid van IT specifieke taken?

Worden veranderingen door de IT afdeling geaccepteerd?

Worden veranderingen binnen de organisatie door medewerkers geaccepteerd?

Wetgeving & Maatschappij

De stap naar de cloud is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel organisaties hebben in meer of mindere mate te maken met wetgeving en maatschappelijke doelstellingen die de spelregels rondom een dergelijke IT verandering beïnvloeden. Hoe is dat voor uw organisatie en in hoeverre staat dat de overgang naar de cloud in de weg?

Heeft uw organisatie te maken met MVO doelstellingen?

Bestaande wetgeving houdt ons tegen de stap naar de cloud te maken.

Techniek

Om de stap naar de cloud te kunnen maken is een heleboel techniek nodig. In dit onderdeel nemen we de technische situatie binnen uw organisatie onder de loep. Ook kijken we naar de capaciteiten van uw hardware, licenties en IT afdeling.

Is uw IT infrastructuur cloud ready, dus geschikt voor selfservice en volledig meetbaar?

Is binnen uw organisatie in kaart gebracht welke diensten de IT afdeling levert?

Zijn er binnen uw organisatie afdelingen die zelfstandig, zonder de IT afdeling, extern IT diensten afnemen?

Maakt uw organisatie al gebruik van SaaS diensten?

Cloudoplossingen

Uiteraard zijn we erg benieuwd hoe concreet u bent in uw weg naar de cloud. Met welke oplossingen bent u al bezig en welke zijn interessant voor de organisatie?

Kan Office 365 iets betekenen voor uw organisatie?

Maakt u al gebruik van Back-up in de cloud?

Maakt u al gebruik van Test & Development scenario's uit de cloud?

Maakt u al gebruik van CRM Online?

Gebruikt u al een vorm van opslag of archivering in de cloud?

Bent u al bezig met een medewerkersportaal vanuit de cloud?

Hoe kijkt u aan tegen identiteitsbeheer of Single Sign On oplossingen vanuit de cloud?

Bent u al bezig met een werkplek uit de cloud?

Heeft u al Infrastructure (virtuele servers) uit de cloud?

Financiën

Uiteindelijk zal IT, in welke vorm die dan ook wordt aangeboden, betaald moeten worden. Dit is binnen de cloud niet anders. Wat wel kan verschillen, is het afrekenmodel. In dit onderdeel zoomen we in op uw voorkeuren en de gevolgen van de financiële situatie op uw weg naar de cloud.

Wat verwacht u van het IT budget voor de komende jaren?

Heeft uw organisatie alle licenties op orde?

Heeft uw bedrijf een voorkeur voor de financiering van het IT portfolio?

Wat is de status van uw hardware?

vorige resultaten bewaren volgende